به گزارش هنرآنلاین، تعزیه یکی از مهمترین نمایش‌های آیینی ایران است که نبود مکانی دائمی برای اجرای آن یکی از معضلات اساسی است که طی سال‌های گذشته وجود داشته و مرتفع نشده است.

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب قصد دارد در راستای اهمیت این گونه نمایشی و فعالان آن، برنامه "تعزیت" را که اختصاص به برگزاری مجالس شبیه خوانی دارد برگزار کند.

طی این برنامه و در هر ماه، این مجموعه هنری میزبان گروه‌ها و فعالان تعزیه خواهد بود تا به اجرای نسخه‌ها و مجالس مختلف بپردازند.

به زودی اطلاعات مربوط به گروه‌ها، مجالس و زمان برگزاری آن ها اعلام می‌شود.