سرویس تئاتر هنرآنلاین: ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان و بازیگر که در سال جاری مسئولیت بخش  نمایشنامه‌نویسی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت را برعهده دارد، در گفت‌وگو با هنرآنلاین درباره رویکرد این دوره از جشنواره در انتخاب و گزینش آثار بخش نمایشنامه‌نویسی این دوره از جشنواره گفت: ذات حضور من در تصدی مدیریت این بخش، خود به خود موید این نکته ساده است که من خواهش‌هایی کردم و این خواهش‌ها حداقل در حوزه توافقات شفاهی برآورده شده است. اصلی‌ترین محور خواهش‌های من این بوده و هست که سعی کنیم در این دوره از جشنواره متفاوت باشیم. این تفاوت را نه در راستای ذات ایجاد تفاوت، بلکه در راستای کیفی‌سازی نمایشنامه‌های حوزه مقاومت، مدیریت کنیم. بدون تردید ما در این دوره حتی اگر هیچ برگزیده‌ای نداشته باشیم، به هیچ عنوان از آثار شعارزده و متهیج استقبال نخواهیم کرد. تمام هم و غم ما این است که امسال تعریف نسبتاً متفاوتی از درخواست‌های حوزه‌های اجرایی در راستای شکل دادن به درام‌های مربوط به مضمون مقاومت بروز دهیم. یعنی بفهمانیم که اگر بیشتر و چرب‌تر شعار دهیم، لزوماً مدیر مربوطه استقبال نخواهد کرد.

او در ادامه افزود: هر آنچه که ما در راستای آثار مربوط به مقاومت از دست داده‌ایم، محصول رویکرد شعارزدگی و استقبال و تحسین از شعارزدگی و سطحی‌نگری و جایزه دادن به سطحی‌نگری بوده است. اصلی‌ترین و متفاوت‌ترین محور هفدهمین دوره از جشنواره تئاتر مقاومت این خواهد بود که توجه به وجوه تکنیکی نمایشنامه‌ها و توجه به ساختار و ساختمان در کنار اندیشه، مضمون و ایدئولوژی، اولویت رویکردی و راهبردی ما است. اگر آثار راه‌‌یافته به جشنواره این مسائل را نادیده بگیرند، ما هم ناگزیر خواهیم بود که آن‌ها را نادیده بگیریم. اگر شرکت‌کنندگان مثل اروپا و دنیای غرب بتوانند از دل این موقعیت ازلی و ابدی حاصل‌‌خیز جنگ در حوزه درام، نمایشنامه شکیلی خلق کنند، ما حتماً با آغوش باز از آن‌ها استقبال خواهیم کرد.

آقاخانی در خصوص استقبال هنرمندان از بخش نمایشنامه‌نویسی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت عنوان کرد: استقبال‌ها بسیار خوب بوده است. تقریباً از اولین روزهایی که فراخوان جشنواره اعلام شد، ما با یک رشد تصاعدی چشم‌گیر مواجه بودیم و اکنون نیز حجم زیادی نمایشنامه از سراسر ایران در اختیار ما است. البته ما تا اواخر مهرماه فرصت داریم و چشم‌ انتظار آثار جدیدتر نیز هستیم ولی تاکنون هم حجمی از آثار به دست ما رسیده که بررسی آن‌ها بسیار پیچیده و سخت است. آمار و ارقام زیاد است ولی احتمال وجود نمایشنامه‌هایی از جنس مورد نکوهش در بین آن‌ها زیاد باشد هم بسیار بالا است. ما در ترکیب داوران و توجیه سیستم داوری به صورتی عمل خواهیم کرد که حداکثر توجه به استحکام ساختاری و ظرافت‌های ساختمانی صورت گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد آثار مورد پذیرش مشخص است و در نهایت چند اثر برگزیده خواهند شد؟ اظهار کرد: مسیری که ما می‌رویم روشن است ولی اجازه می‌خواهم به تناسب شرایط پیش‌آمده چیزی نگویم چون ممکن است به سبب موجی که از هیجان در ما به خاطر کیفیت آثار ایجاد شود رایزنی کرده تا بتوانیم تعداد بیشتری از آثار را تحسین کنیم. همه این‌ها به شرایط بستگی دارد ولی به لحاظ اعلام فراخوانی بدیهی است که ما مقام اول تا سوم را خواهیم داشت و علاوه‌بر آن تقدیرهایی هم صورت می‌گیرد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر درخصوص توجه به اقتباس در این دوره از جشنواره تصریح کرد: شاید در دوره‌های قبل برخی از نمایشنامه‌ها رویکرد اقتباسی داشته‌اند ولی من این بار مصرانه روی یک نیاز ذره‌بین گذاشتم و آن هم توجه به ادبیات این عرصه است. بنابراین تمایز این دوره از جشنواره با دوره‌های گذشته این است که این بار خودمان از نمایشنامه‌نویسان دعوت می‌کنیم که لطفاً به اقتباس هم فکر کنید.