سرویس تئاتر هنرآنلاین: نمایشنامه "پل" نوشته محمد رحمانیان، انتشار به سال 1382 و اجرا شده در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر به همان سال است.

واقعه عاشورا تمام شده و مختار قیام کرده و اشقیاء را به سزای اعمال خود می‌رساند. در این میان مرد پل سازی نیز به جرم خیانت به امام حسین(ع) باید که گردن زده شود؛ اما پل ساز لب به سخن می‌گشاید و از واقعه می‌گوید.

محمد رحمانیان با چیره‌دستی بسیار "پل" را نمادی می‌کند برای شناسایی حق و باطل. بازشناخت آنانی که به راستی عزادار حسین‌ هستند از آنانی که ناآگاهانه و یا دانسته برای مال دنیا به سر و سینه می‌زنند و مجلس عزا به پا می‌کنند.

این اجراخوانی توسط عباس غفاری با صدابرداری و صداگذاری امیرحسن بیگلر در هنرآنلاین انجام شده است.

26.36M :حجم فایل صوتی | 00:19:11 :زمان فایل صوتی