سرویس تئاتر هنرآنلاین: "سقای آب و ادب"نوشته سید مهدی شجاعی به سال1389 منتشر شد. شجاعی در 10 فصل متفاوت و جذاب در این اثر سعی کرده تا جنبه‌های مختلف شخصیت حضرت عباس بن علی (ع) را بازگو کند. این اثر به لحاظ فرم با دیگر آثار نویسنده کاملا متفاوت است. راوی مدام به شکلی سیال در حال تغییر است و مخاطب هر بار با یک راوی روبرو می‌شود.

اثر شامل ده فصل؛ عباسِ علی، عباسِ ام‌البنین، عباسِ عباس، عباسِ سکینه، عباسِ مواسات، عباسِ زینب، عباسِ ادب، عباسِ حسین، عباسِ فرشتگان و  عباسِ فاطمه است.

این اجراخوانی توسط عباس غفاری با صدابرداری و صداگذاری امیرحسن بیگلر در هنرآنلاین انجام شده است.

15.55M :حجم فایل صوتی | 00:11:19 :زمان فایل صوتی