به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، یکی از برنامه‌های دفتر پژوهش‌ و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای ‌نمایشی، هدایت حمایت‌های دولتی به سمت نشر الکترونیکی است که در سامانه‌  https://namayesh.org/ منعکس می‌شود. در همین راستا توافق‌نامه‌ای بین انجمن نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌ تئاتر ایران و مدیریت دفتر پژوهش و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی منعقد شد. در این توافق‌نامه چنین آمده است:

۱- تمام تاییدهای کمی و کیفی کتاب‌ها و نمایشنامه‌های تالیفی و ترجمه که از سوی انجمن نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌ تئاتر به طور رسمی به دفتر پژوهش و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی معرفی ‌شوند، بدون ارزیابی کیفی و پس از اخذ شابک و فرآیند مجوز از اداره‌‌کتاب بر روی سامانه‌ این دفتر قرار خواهند گرفت. در دسترس بودن نسخه‌ پی‌دی‌اف به شکل رایگان یا قیمت‌گذاری هر یک، طبق توافق صاحب اثر با این دفتر، انجام خواهد شد.

۲- لازم است تا شکل و نوع آرایش و ویرایش نسخه‌هایی که برای انتشار ارائه می‌شوند، مطابق دستورالعمل انتشارات نمایش باشد.

۳- ارائه‌ جلد مناسب برای هر کتاب ضروری است.

۴- کتاب‌هایی که در سامانه‌ دفتر پژوهش‌ و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی ارائه می‌شوند، تمام امتیاز‌ها و مزایای متصور از کتاب‌های چاپ‌شده‌ فیزیکی (ثبت سابقه، ثبت و انتشار قانونی، قابلیت پیگردهای حقوقی و...) را دارا هستند.

توافق‌نامه همکاری بین انجمن نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌ تئاتر ایران و مدیریت دفتر پژوهش و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ به امضای مهرداد رایانی‌مخصوص، مدیر دفتر پژوهش و انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی  و محمد عارف رییس انجمن نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌ تئاتر ایران رسید.