به گزارش هنرآنلاین به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر همزمان با فرا رسیدن اول شهریور ماه که در تقویم رسمی کشور به روز پزشک نامگذاری شده، متنی را منتشر کرد.

در متن نوشته شده از سوی سعید اسدی آمده است:

" اگر چه هر سال روز پزشک پر از احساس قدردانی و بیان سپاس همگی ما بوده است، اما اکنون و در این سال ویژه، که صاحبان راستین این حرفه شریف در کشاکش با مرگ و زندگی، چون رخت سپیدشان پاک نهاد و روشن ضمیر، به بقا و حیات دور از گزند بیماری امیدوارمان نگاه می دارند، باید کوشش ایشان برای تندرستی‌ و نوید زندگی عاری از بیماری را با صدایی بلندتر و رسا تر سپاسگزاری کنیم.

مدیریت و کارکنان مجموعه‌ی تئاترشهر روز پزشک را صمیمانه و با افتخار به تمامی پزشکان سخت کوش و مهربان و کوشا در صف مقدم احیای سلامت ایرانیان تبریک می گویند."