به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، اولین مسابقه سراسری تعزیه در ایران (عصر تعزیه) در حالی کار خود را آغاز کرد که 140 نفر در رده سنی 7 تا 20 سال تقاضای حضور در این مسابقه را داشتند. در مرحله بازبینی از این تعداد، 98 هنرمند برای شرکت در مسابقه حضوری انتخاب شدند. مرحله حضوری از 12 تا 18 مرداد در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

در مرحله بعد 45 نفر به دوره نیمه نهایی راه یافتند که اجرای آنها از 25 تا 27 مرداد مورد داوری قرار خواهند  گرفت.

 سه شنبه 28 مرداد نیز فینال اولین مسابقه سراسری تعزیه در ایران ( عصر تعزیه ) در سالن رشیدی پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

5 نفر از برگزیدگان به عنوان نفرات برتر در عصر تعزیه، در بخش های موافق خوانی، مخالف خوانی، موزیک، جامه داری و بچه خوانی  معرفی می شوند و لوح برتر تعزیه خوان سال را دریافت خواهند کرد.

در مرحله نهایی رئیس بسیج هنرمندان به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.

 

 

 

برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی عصر تعزیه در پردیس تئاتر تهران

 

مرحله نیمه نهایی و نهایی اولین مسابقه سراسری تعزیه در ایران (عصر تعزیه) از تاریخ 25 تا 28 مرداد در سالن رشیدی پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، اولین مسابقه سراسری تعزیه در ایران (عصر تعزیه) در حالی کار خود را آغاز کرد که 140 نفر در رده سنی 7 تا 20 سال تقاضای حضور در این مسابقه را داشتند. در مرحله بازبینی از این تعداد، 98 هنرمند برای شرکت در مسابقه حضوری انتخاب شدند. مرحله حضوری از 12 تا 18 مرداد در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

در مرحله بعد 45 نفر به دوره نیمه نهایی راه یافتند که اجرای آنها از 25 تا 27 مرداد مورد داوری قرار خواهند  گرفت.

 سه شنبه 28 مرداد نیز فینال اولین مسابقه سراسری تعزیه در ایران ( عصر تعزیه ) در سالن رشیدی پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

5 نفر از برگزیدگان به عنوان نفرات برتر در عصر تعزیه، در بخش های موافق خوانی، مخالف خوانی، موزیک، جامه داری و بچه خوانی  معرفی می شوند و لوح برتر تعزیه خوان سال را دریافت خواهند کرد.

در مرحله نهایی رئیس بسیج هنرمندان به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.