به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی جشنواره، از سوی دبیرخانه نخستین جشنواره مجازی بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان بهروز غریب پور، دَدی پودامجی، روشنک روشن، کری اِید استلِس، شیوا مسعودی، غزل اسکندرنژاد به عنوان اعضای هیات داوران این دوره معرفی شدند. 

بهروز غریب پور نویسنده، کارگردان، پژوهشگر تئاتر و موسیقی و استاد نمایش عروسکی و سرپرست گروه تئاتر آران، دَدی پودامجی رئیس یونیمای جهانی اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی، مدیر، متولی و کارگردان هنری تئاتر عروسکی ایشارا، کری اِید استلِس رئیس کمیته پژوهش یونیمای جهانی، مدیر گروه کارشناسی دانشجویان نمایش عروسکی در دانشکده سخنوری و درام مرکز سلطنتی دانشگاه لندن، مدرس ارشد دانشگاه پلیموث در رشته تئاتر و هنرهای اجرایی مدیر سراسری دانشگاه اکسیتر، روشنک روشن دکترای حرفه ای سینما از ESAV ، تولوز، فرانسه، کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، کارشناس تئاتر (نمایش عروسکی)، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، کارگردان نمایش عروسکی و بازی دهنده عروسک، شیوا مسعودی دکترای حرفه ای تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، کارشناس ارشد انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس کارشناس تئاترعروسکی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مدیر گروه کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران، مولف، مترجم، پژوهشگر در زمینه تئاتر و تئاترعروسکی و کارگردان تئاتر و تئاتر عروسکی، غزل اسکندرنژاد دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران اعضای هیات داوران نخستین جشنواره مجازی بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان هستند.

تاکنون ۱۰۱ اثر از سرتاسر ایران و همچنین از کشورهای لهستان، آرژانتین، روسیه، فرانسه، آفریقای جنوبی، ایتالیا، برزیل، آمریکا، اسپانیا، اسلواکی و اکوادور به جشنواره ارسال شده است که روزانه ۵ اثر در صفحه رسمی جشنواره برای ارزیابی هیات داوران در اینستاگرام منتشر می‌شود.