سرویس تئاتر هنرآنلاین، کتاب "شگردنامه نقالی" نوشته محمدرضا آزادفرد با مقدمه‌ای از قطب‌الدین صادقی توسط نشر غنچه منتشر شد.

محوریت این کتاب؛ نقالی، انواع شگردهای اجرایی، آموزش صحیح و اصطلاحات نقل و نقالی‌ست.

"شگردهای نقالی" ثمره ده سال پژوهش و غور در ورطه نقالی است که با وسواس، گامی برای استفاده علاقمندان هنر وزین نقالی به منظور حفظ و حراست از این هنر است.

طراح جلد کتاب "شگردنامه نقالی" حسین کشتی‌کار است.

علاقمندان می‌توانند این کتاب را از نشر غنچه یا کتابفروشی‌های هنری تهیه کنند.