به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، در برنامه شنبه هفتم تیر "گیومه" رادیو نمایش، موضوع تئاتر کاربردی وتئاتر درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه منیژه محامدی کارگردان و نویسنده، علی ظفر قهرمانی‌نژاد؛ کارگردان ، پژوهشگر و مدرس تئاتر و مجید امرایی نویسنده میهمان برنامه شدند و درباره تئاتر کاربردی و درمانی با آنها گفت‌وگو شد.

منیژه محامدی کارگردان و نویسنده به عنوان یکی از اولین نفراتی که تئاتر کاربردی را به ایران آورد گفت: تئاتر درمانی در حال حاضر در ایران درست نیست، تئاتر درمانی برای برقراری ارتباط با مخاطب است و حال مخاطب را خوب می‌کند. تفاوت بین تئاتر درمانی و تئاتر این است که تئاتر درمانی به دنبال این است که شرایط را بهتر کند.

او در ادمه افزود: تئاتر درمانی در لحظه باید اتفاق باید بیفتد و بیمار با تئاتر ارتباط برقرار کند و مشکلات را خودش به بیرون بریزد و سوال از او شود به قولی خود مخاطب باید به این موضوع نگاه کند و ارتباط کامل برقرار کند

در ادامه علی ظفر قهرمانی نژاد؛ کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر افزود: تئاتر کاربردی، تعامل نمایشی به منظور ایجاد تغییر درست است که تئاتر اجرا می‌شود اما مردم آن را خلق می‌کنند، هدف تئاتر تغییر است و می‌خواهد تغییر ایجاد کند. هدف این اجرا توانمندی مردم است و سابقه تاریخی دارد و به قرون وسطی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: طرح مسئله، تعامل با مخاطب و ایجاد واکنش و تغییر در جامعه از عوامل تئاتر کاربردی  است. تئاتر کاربردی تفاوت اساسی با تئاتر معمولی دارد. رابطه مخاطب با تئاتر کاربردی رابطه نظری است. سازوکار این نوع نمایش آن است که تماشاگر آن را تغییر دهد.

همچنین مجید امرایی نویسنده در این باره  گفت: در تعریف نمایش به بیانی به دنبال تعریف جدیدی از هنرهای نمایشی هستیم. یک پروتکل درمانی در این تئاتر وجود دارد که می‌تواند باعث درمان شود.

او در پایان افزود: در پروسه نمایش درمانی با ایجاد موقعیت‌های مشابه با مخاطب، زندگی شخصی مخاطب دچار تغییر می‌شود. در نمایش درمانی مخاطب مسئله خود را روی صحنه می‌بیند و به دنبال راهکارهای مواجهه با آن موضوع می‌شود.