سرویس تئاتر هنرآنلاین: نمایشنامه "ترور" به قلم حمیدرضا نعیمی سال 1394 نگارش و در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه رفت.

مخاطب در این اثر، روایت شهادت امام علی(ع) را از نگاه "عبدالرحمان ابن ملجم مرادی" می‌بیند. نعیمی در این نمایش‌نامه تلاش کرده تا قصه را در فضایی میان واقعیت و رویا و بدون قضاوت بازگو کند. روایتی که می‌تواند ابعادی دیگر از ترور امام نخست شیعیان را در مقابل مخاطب قرار دهد. 

این اجراخوانی توسط عباس غفاری با صدابرداری علی بحرینی و صداگذاری امیرحسن بیگلر در هنرآنلاین انجام شده است.