به گزارش هنرآنلاین، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران بیانیه‌ای منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:

"به نام خدا

تئاتر و تئاترپیشگان همانند تمام فعالیت‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی موجود در ایران و جهان صاحب جایگاه درخوری نزد اذهان عمومی هستند؛ بنابراین مشروعیت این هنر با خواست و اراده مردم پیوند دارد. آمار و ارقام‌ها که مدام از سوی دستگاه‌های خبررسان دولتی تکرار می‌شوند، حاکی از رقمی درخور مابین شمار اجراها و تعداد تماشاگران است و این یعنی مشروعیت. اگر خواست مردم مهم است و دولت رویکردی مردم‌سالارانه دارد، ضروری است تا این هنر را مورد حمایت قرار دهد. حمایت‌ها می‌توانند در سطوح مختلف مادی (وام‌های بانکی درازمدت، کرایه مکان به شکل درازمدت و...) تبیین و تعریف شوند. حمایت‌های معنوی که همواره دریغ شده‌اند! مشخصا این روزها تئاتر امروز ایران به شدت نیازمند حمایت مادی است و دیگر وعده و‌ وعید و یا واگذاری حمایت‌ها به روزهای آتی پاسخ مناسبی نخواهد بود. امروز تئاتر ایران نیازمند شنیدن شفاف عدد و ارقامی است که به آن اختصاص پیدا خواهد کرد. پاسخ مناسب به انتظار به حق و شرافتمندانه این صنف اندیشمند، موثر و مردمی آسان است. این هنر را همانند دیگر شغل‌ها به رسمیت شناخته و صنف و هنرمندانش را مورد توجه قرار دهید.

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران"