به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر،  این سایت قرار است منتخبی از اخبار و مطالب سایت فارسی خانه تئاتر را پس از برگردان انگلیسی در اختیار مخاطبان انگلیسی زبان قرار دهد. 

سایت انگلیسی خانه تئاتر زیر نظر روابط‌عمومی خانه تئاتر طراحی شده و فعالیت خواهد کرد. با توجه به وسعت مخاطبان انگلیسی زبان، این سایت منبع خوبی برای انعکاس اخبار فرامرزی و فراخوان‌های بین‌المللی مرتبط با تئاتر ارزیابی می شود.

خانه تئاتر آمادگی دارد تا در این سایت نسبت به انتشار مطالبی مناسب به زبان انگلیسی اقدام کند.

هم اکنون این سایت با آدرس  http://en.theaterforum.ir قابل مشاهده است.