به گزارش هنرآنلاین، خانه تئاتر برای انتصاب قادر آشنا به سمت مدیرکل هنرهای نمایشی پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:

"خانواده‌ی شریف و بزرگِ  تئاتر، دو سالِ سخت را با بردباری پشت سر گذاشت. دوسال بی‌توجهیِ تام و تمامِ دولت به مشکلاتِ جدی تئاتر در سراسرِ ایران. دریغ از یک روز آرامش یا داشتنِ کمترین امنیتِ  شغلی، اقتصادی، جسمی و روحی برای پیران و جوانانِ هنرهای نمایشی. شدت‌ِ سخت‌گیری‌های قوای قهریه، فراخوانده شدن‌های مدام به دادگاه‌های قضایی، بازپرسی و جواب پس دادن‌های گاه و بی‌گاه، سانسور شدیدِ متونِ نمایشی و برخورد با نمایش‌های روی صحنه بخشی از کابوس‌های این دو سالِ ما بود؛ اگر چه در تمامِ این روزها آقای شهرام کرمی پاپس نکشید و در برابر آن شدائد ایستاد، تلاش کرد، و گاه در تعامل با خانه‌ی تئاتر برای رفع بحران‌ها کوشید. خانه‌ی تئاتر قدردانِ خدمات ایشان و همه‌ی کسانی که جان‌شان برای تئاتر می‌تپد بوده، هست و خواهد بود.

در این روزهای پایانِ سال ۱۳۹۸ و در این لحظاتِ  سختِ  بیماری که همه‌ی ملت ایران و جهان با آن درگیر و یا مبتلا هستند، گوش و چشم به صدای پای بهار داریم. نوروز ایرانی همواره امیدبخش و راهگشاست. پایان دوره‌ی مدیریتِ آقای شهرام کرمی را با  آمدن آقای قادر آشنا به فال نیک می‌گیریم؛ چرا که او را مردی صالح، دغدغه‌مند، شجاع و مدیر می‌دانیم. 

اما این بیت از حافظ شیرازی پرسش ما نیز هست:

عارفی کو که کند فهم زبانِ سوسن

تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد

امید که در سال نو و با حضور ایشان شاهد روزهای سپید و همیشه بهاری برای تئاتر ایران و همکاری و هماهنگی همه‌جانبه‌ی مرکز هنرهای نمایشی با خانه‌تئاتر باشیم."