به گزارش هنرآنلاین، در پی درگذشت گلزار محمدی رئیس هیئت مدیره کانون نمایشگران عروسکی، خانه تئاتر پیامی را بدین شرح منتشر کرد:

"گلزار محمدی از سال ۹۶ هیئت مدیره کانون نمایشگران عروسکی بود، پیش از آن هم به گواه همگان از فعالین‌ترین اعضای انجمن خود محسوب می شد. 

عشق به تئاتر و کار هنری در او آنچنان قوی بود که حتی بیماری مهلک سرطان هم نتوانست او را از پذیرش مسئولیت، چه در دبیری جشنواره بین‌المللی عروسکی و چه ریاست مجدد کانون عروسکی باز دارد. 

گلزار محمدی تا واپسین روزهای هوشیاری در پی انجام امور جشنواره و انجمن خود بود. حضور به جا و موثر او در مراسم ها و برنامه های خانه تئاتر، با وجود بیماری، مثال زدنی بود و تعهد خاص او را نسبت به مسئولیت صنفی‌اش نشان می داد.

فقدان حضور این عزیز از دست رفته در خانه تئاتر قابل ترمیم نیست؛ این صنف برای همیشه از داشتن عضوی دلسوز و متعهد محروم شد. 

اینجانب به سهم خودم مصیبت درگذشت این عزیز را ابتدا به خانواده محترم او و سپس به اعضاء کانون نمایشگران عروسکی و اعضاء خانه تسلیت گفته و برای روحش آرامش طلب می کنم."