مهران رنجبر می‌گوید‌ در نمایش "مارلون براندو" به نوع زیست این اسطوره بازیگری قرن بیستم نگاه شده است.