به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های "خون به پا می‌شود"، "تراس"، "مار بازی" و "شهر ما" که در نوبت اجرایی اردیبهشت‌ و خرداد در ساعت‌های 19:30، 20 و 21:30 اجرای عمومی خود را در سالن‌های دکتر ناظر زاده کرمانی و استاد سمندریان به روی صحنه برده بودند، با استقبال 15 هزار مخاطب به کار خود در این مجموعه تئاتری پایان دادند.

نمایش "خون به پا می‌شود" به کارگردانی مسعود طیبی در 25 اجرای خودپذیرای 1 هزار و 995 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 335 مخاطب با بلیت‌های 30،35 و 40 هزارتومانی و 1285 مخاطب با بلیت‌های 20 و 25 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 375 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "خون به پا می‌شود" طی 25 اجرا مبلغ 39 میلیون و 272 هزار تومان بوده است.

نمایش "تراس" به کارگردانی مسعود کرامتی  نیز در 29 اجرای خودپذیرای 4 هزار و 379 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 2635 مخاطب با بلیت‌های 40 و 50 هزارتومانی و 1309 مخاطب با بلیت 35 و 30 و 25 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 435 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "تراس" طی 29 اجرا مبلغ 160 میلیون و 265 هزار تومان بوده است.

نمایش "مار بازی" به کارگردانی سعید دشتی نیز در 27 اجرای خودپذیرای ۴ هزار 37 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 2411 مخاطب با بلیت‌های 60، 50 و 40 هزارتومانی، 1221 مخاطب با بلیت‌های 35 و 30 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 405 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "مار بازی" طی 27 اجرا مبلغ 158 میلیون و 68 هزار تومان بوده است.

نمایش "شهر ما" به کارگردانی محمدحسن معجونی  نیز در 27 اجرای خودپذیرای ۴ هزار 201 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 3510 مخاطب با بلیت‌ 40 هزارتومانی، 286 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 405 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "شهر ما" طی 27 اجرا مبلغ 148 میلیون و 980 هزار تومان بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده و تعداد مخاطبان هرکدام از نمایش‌ها، تماشاخانه ایرانشهر از 20 اردیبهشت تا 28 خردادماه میزبان حدود 15 هزار مخاطبان شد.