هنرآنلاین: هومن علی آبادی، فرزند استاد همایون علی آبادی، پیامی را از جانب پدر برای هنرآنلاین ارسال کرده است که در زیر می‌خوانیم:

"ظاهرا بیماری دست از سر همایون علی آبادی برنمی‌دارد.

هر از گاهی لحظات سخت تنهایی و هر از گاهی سه کنج دنج بیمارستانی و مدتی که در بیمارستان صرف می‌شود.

علت این که این رشته دوستی با خواهندگان و خوانندگان هنرآنلاین مدتی است قطع شده، مشکلات ریوی من است، وگرنه حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود.

لازم به توضیح است که من پا به سن گذاشته‌ام و در ایام سالخوردگی، هر لحظه بختک بیماری بر سر و رویم می‌نشیند و آن هم چه سخت.

در هر حال سخن کوتاه، مرا از دعای خیرتان بی‌نصیب نگذارید تا آن روزهای خوش گذشته در سجاف تئاترهای پیاده‌روهای دم دانشگاه باز هم تکرار شود. فعلا تا آن زمان درودی و سرودی و بدرود.

باری، نه به شاخ گل نه بر سرو چمن پیچیده‌ام،

شاخه تاکم به گرد خویشتن پیچیده ام."

همایون علی آبادی