به گزارش هنرآنلاین، در راستای شفاف‌سازی گزارش مالی هشت جشنواره هنری موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و  مد و لباس منتشر شد.

 گزارش مالی بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان، یازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران، دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر و هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر منتشر شده است.

بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان مرداد ماه سال ٩٧ در تبریز و یازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران اردیبهشت سال گذشته در کرمان برگزار شد. دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان مرداد و شهریور در تهران و بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان آبان و آذرماه سال ٩٧ در همدان برگزار شد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر و هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در بهمن و اسفند سال گذشته برگزار شد.

 

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

یازدهمین جشنواره بین‌ المللی هنرهای تجسمی فجر

بیست و پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران

دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان