به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیئت علمی نخستین سمینار پژوهشی "مطالعات اجرا"، متشکل از فرهاد مهندس‌پور، کامران سپهران، آزاده گنجه و رضا سرور از میان ۴۹ چکیده‌ ارسالی ۱۲ عنوان را جهت ارائه‌ نهایی در این سمینار انتخاب کردند که به شرح زیر است:

۱- پریسا اخوان/ بررسی آموزش ابتدایی در ایران با نگاه به نظریه تعلیم و تربیت هانری ژیرو؛ مطالعه روش تدریس حسن نیرزاده نوری متأثر از تئاتر ایرانی.

۲- غزل اسکندرنژاد/ بدن نامتعارف به مثابه ابژه جنگ در آثار کازوئو اونو با تاملی بر ایده بدن بدون اندام ژیل دلوز.

۳- حامد اصغرزاده/ "سوژه شدن" بنیان "اجرای تراژدی" است: پژوهشی در باب نسبت قانون و تئاتر تراژدی به میانجی نظریه‌ سوژه‌گی میشل فوکو.

۴- مهشید حسینیان- محمدجعفر یوسفیان/ واکاوی مفهوم اجرا در دو ساحت فرهنگی ایران و هند. (با تمرکز بر مبانی اجرا در ناتیا شاسترا و نقالی ایرانی).

۵- محسن خدری/ بررسی تطبیقی تئاتر پست‌مدرنیستی جادسون با مولفه‌های زیبایی‌شناسی طراحی حرکت مدرن.

۶- علی رویین/ فهم اجرا از دریچه مفهوم آستانگی و گفتمان‌های حایل.

۷- هاجر سعیدی- میثاق نعمت‌گرگانی/ تبیین و تحلیل فرایند دریافت ژست از متن تا بدن بازیگر با رویکرد علوم شناختی.

۸- سپیده شمس/ بررسی امکان‌های اجرا در مناسبات جنسیت و بدن‌ها در ایران، با نگاهی به تبارشناسی بدن از منظر فوکو.

۹- علی شمس/ لات بازی؛ اجراگری و مُرافعه‌ آیینی.

۱۰- پویا شهرابی/ مطالعه سیاست اجراگری پناه‌جویان در برهم زدن نظم دولت و بررسی زبان اجراگرانه‌ در یک زیبایی‌شناسی وحشی.

۱۱- مهسا شیدانی/ مبدل‌پوشی برای تماشای یک اجرا یا آن زمان که تماشاگر به اجراگر تبدیل می‌شود: مطالعه‌ فمنیستی چرخش در قراردادهای هویتی تماشاگران علیه قراردادهای اجرایی تماشای بازی، در تماشای فوتبال.

۱۲- محمدرضا علی‌اکبری/ ناگهان-همیشه شاهزاده. (یک تاریخ‌نگاری).

ضمنا در بخش مقالات مهمان نیز شش اثر حضور خواهند داشت که اسامی‌شان به شرح زیر است:

۱- مجید اخگر/ اجرا به‌مثابه‌ تجربه‌ تعلق اجتماعی.

۲- نریمان افشاری/ هویت و اجرا.

۳- علی تدین / جامعه‌ نمایش.

۴- حسام سلامت / اجراگری سیاسی و سیاست اجراگرانه در خیابان.

۵- علی‌اکبر علیزاد/ تقریر ویرانی.

۶- صالح نجفی/ نظری به برنامه‌های والتر بنیامین برای تئاتر کودکان پرولتاریا،

نخستین سمینار پژوهشی "مطالعات اجرا" از ۵ تا ۷ مرداد به دبیری میلاد نیک‌آبادی و دبیری علمی بهزاد آقاجمالی برگزار می‌شود.