به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هفتاد و دومین شماره‌ "فصلنامه‌ علمی _ پژوهشی تئاتر" به مدیر مسئولی شهرام کرمی و سردبیری دکتر سیدمصطفی مختاباد توسط انتشارات نمایش منتشر شد.

در این شماره هفت مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارت است از:

_ شخصیت‌پردازی واقعگرای "زن" در آثار اکبر رادی با رویکرد انگاره‌های اگزیستانسیالیسم فمنیست سیمون دوبوار با عنوان زن در "موقعیت" (نویسندگان: تکتم نوبخت، فریندخت زاهدی)

_ تحلیل سطوح گفتمانی و جلوه‌های فراداستانی نمایشنامه‌ "از پشت شیشه‌ها" اثر اکبر رادی با رویکرد روایت‌شناسانه (نویسندگان: پریسا سردشتی، محمدجعفر یوسفیان‌کناری)

_ بررسی ماهیت مرگ و هستی کاراکترهای اصلی تراژدی‌های چهارگانه‌ شکسپیر براساس آراء هایدگر (نویسندگان: حسن خیری، اسماعیل شفیعی)

_ دراماتورژی شیزوفرنیک: تأملاتی در مورد متن و نامتن (نویسنده: علی‌اکبر علیزاد)

_ "ایزد ماشینی" و مرگ تراژدی، بررسی چرایی انحطاط تراژدی همزمان با ظهور سوبژکتیویته در فلسفه (نویسنده: سعید نیکورزم)

_ قابلیت‌های نمایشی منظومه‌ "نصایح الاطفال" برای تئاتر تعلیمی از دیدگاه روان‌شناختی (نویسندگان: طاهره رضایی، علی آنیزاده)

_ ماسک به مثابه عروسک در تئاتر یونان باستان براساس تعریف هنریک یورکفسکی از خاستگاه و چیستی عروسک (نویسندگان: زهره بهروزی‌نیا، شیوا مسعودی)

شماره‌ ۷۲ فصلنامه‌ تئاتر در بهار ۱۳۹۸، با بهای ۱۰ ‌هزار تومان برای علاقه‌مندان حوزه‌ تئا‌تر منتشر و توزیع شده است.