به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فصلنامه‌ علمی تئاتر در نظر دارد در چهار شماره‌ پیش روی خود از مقاله‌های محققان و پژوهشگران علاقه‌مند بهره‌برداری کند.

چهار شماره پیش روی فصلنامه تئاتر با هدف توسعه‌ مبانی نظری و ارائه دستاوردها و راه‌کارهای علمی و تحقیقاتی در حوزه‌ تئاتر، با تأکید و توجه بر موضوعات زیر منتشر خواهد شد:

-شماره ۷۶: میزانسن و تئاتر امروز

-شماره ۷۷: اقتباس ادبی ـ نمایشی و بینامتنیت

-شماره ۷۸: نمایشنامه و اجرا؛ تقابل یا تعامل

-شماره ۷۹: اشکال نوین اجرایی در تئاتر

محققان و پژوهشگران می‌توانند، مقالات خود را مطابق با شیوه‌نامه‌ ارائه شده تهیه و به صورت کامل، همراه با چکیده و عنوان انگلیسی به ایمیل فصلنامه‌ تئاتر به نشانی ft.drama@gmail.com ارسال کنند.

تحریریه‌ فصلنامه‌ تئاتر از پذیرش و انتشار مقالاتی که براساس شیوه‌نامه تهیه نشده باشند و یا کم و کاستی داشته و یا به نشریه‌ دیگری ارائه شده باشند، معذور است.

شیوه‌نامه تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در فصلنامه‌ تئاتر پیوست خبر شده است. 

 

 

دانلود فایل