جواد مولانیا گفت: برخلاف نمایشنامه "هملت" که روح پدر می‌آید تا جریان کشته شدنش را روایت کند در نمایش ما هوراشیو پدرش را بر اساس دسیسه‌ای بر هملت ظاهر می‌کند.