به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

تماشاخانه اصلی:  نمایش "شاه لیر" به کارگردانی مسعود دلخواه طی 36 اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان 14448 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 5447 بلیت تمام‌بها ، 2012 بلیت نیم‌بها، 3468 بلیت با تخفیف و 3521  بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت 70 هزار تومان رقم 6 میلیارد 348 میلیون و 500 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه چهارسو: میزبان 2 نمایش " فاندو و لیز" و "پرومته طاعون "بوده است.

نمایش "فاندو و لیز" به کارگردانی هوشمند هنرکار طی 12 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 419 تماشاگر بوده است.برای این نمایش 100 بلیت تمام‌بها، 73 بلیت نیم‌بها، 12بلیت با تخفیف و 234 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 43 میلیون و 830 هزار ریال ثبت شده است.

نمایش "پرومته طاعون" به کارگردانی شهاب آگاهی که وارد هفته دوم اجرای خود شد طی 11 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 593 تماشاگر بوده است.برای این نمایش 256 بلیت تمام‌بها، 38 بلیت نیم‌بها، 71 بلیت با تخفیف و 228 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 99 میلیون و 540 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه قشقایی: نمایش "مردی به نام دایک" به کارگردانی مهدی میامی طی 13 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 714 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 377 بلیت تمام‌بها، 22 نیم‌بها، و 315 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 116 میلیون و 400 هزار ریال ثبت شده است.

 تماشاخانه سایه: نمایش "خرده نان" به کارگردانی کوروش سلیمانی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 14 اجرا که پشت سر گذاشته 970 تماشاگر بوده است.برای این نمایش 574 بلیت تمام‌بها  ،110 بلیت نیم‌بها ، 36 بلیت تخفیف‌دار و 250 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 197 میلیون و 340 هزار ریال ثبت شده است.

  پلاتو اجرا: نمایش "ایستگاه ابری" به کارگردانی علیرضا کلاهچیان که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 4 اجرا که پشت سر گذاشته 112 تماشاگر بوده است.برای این نمایش 49 بلیت تمام‌بها، 22 بلیت تخفیف‌دار و 41 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 15 هزار تومان رقم 9 میلیون و 550 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

در این تماشاخانه نمایش "قحط الرجال" به کارگردانی محمدرضا آزادفر روی صحنه است که تا 30 آذرماه میزبان 1762 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 472 بلیت تمام‌بها ،396 بلیت نیم‌بها ، 243 بلیت تخفیف‌دار و 651 بلیت میهمان ارائه شده که جمع فروش این نمایش با قیمت 25 هزار تومان 216 میلیون و 100 هزار ریال بوده است.

 این تماشاخانه پذیرای نمایش "بنگاه تاترال" به کارگردانی نسیم تاجی نیز است که تا 30 آذرماه.میزبان 660 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 197 بلیت تمام‌بها 374 بلیت نیم‌بها و 224 بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه 10 روز فروش این نمایش با قیمت 25 هزار تومان 83 میلیون و 625 هزار ریال ثبت شده است.

در نهایت تالار هنر در هفته ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:

1- نمایش "سفر به آینده" به کارگردانی محمد عبدی که 35 اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای 3025 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1163 بلیت تمام‌بها، 637 بلیت نیم‌بها، 521 بلیت تخفیف‌دار و 704 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 374  میلیون و 450 هزار ریال فروش داشته است.

 2- نمایش "از کجا اومدیم" به کارگردانی محمد عاقبتی که  اجرای خود را به پایان برد، طی 32 اجرا پذیرای 3263 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 2003 بلیت تمام‌بها، 852 بلیت نیم‌بها، 74 بلیت تخفیف‌دار و 334 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 496 میلیون و 900 هزار ریال فروش داشته است.

آمار