به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

تماشاخانه اصلی:  نمایش "شاه لیر" به کارگردانی مسعود دلخواه طی 30 اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان 12838 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 4775 بلیت تمام‌بها ، 1717 بلیت نیم‌بها، 3255 بلیت با تخفیف و 3091  بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 70 هزار تومان رقم 5 میلیارد 666 میلیون و 50 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه چهارسو: میزبان 2 نمایش "فاندو و لیز" و "پرومته طاعون" بوده است.

نمایش "فاندو و لیز" به کارگردانی هوشمند هنرکار که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 7 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 258 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 60 بلیت تمام‌بها، 42 بلیت نیم‌بها، 12بلیت با تخفیف و 144 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 27 میلیون و 180 هزار ریال ثبت شده است.

نمایش "پرومته طاعون" به کارگردانی شهاب آگاهی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 6 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 287 تماشاگر بوده است.برای این نمایش 87 بلیت تمام‌بها، 5 بلیت نیم‌بها، 71 بلیت با تخفیف و 124 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 43 میلیون و 890 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه قشقایی: میزبان 2 نمایش "مردی به نان دایک" و اجراخوانی بوده است.

 نمایش "مردی به نان دایک" به کارگردانی مهدی میامی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 8 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 546 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 324 بلیت تمام‌بها،11 بلیت نیم‌بها و 211 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 98 میلیون و 850 هزار ریال ثبت شده است.

نمایش "اجراخوانی" به کارگردانی گلچهره دامغانی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 4 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 460 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 320 بلیت تمام‌بها، 75بلیت نیم‌بها و 65 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 25 هزار تومان رقم 89 میلیون و 375 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سایه: نمایش "خرده نان" به کارگردانی "کوروش سلیمانی" که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 8 اجرا که پشت سر گذاشته 542 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 350 بلیت تمام‌بها، 21 بلیت نیم‌بها، 23 بلیت تخفیف‌دار و 148 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 113 میلیون و 670 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

این تماشاخانه پذیرای نمایش "بنگاه تاترال" به کارگردانی نسیم تاجی است که 23 آذرماه میزبان 336 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 171 بلیت تمام‌بها 3 بلیت نیم‌بها و 162 بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه 5 روز فروش این نمایش 43 میلیون و 125 هزار ریال ثبت شده است.

این تماشاخانه پذیرای نمایش "قحط الرجال" به کارگردانی محمدرضا آزادفر است که تا 23 آذرماه میزبان 1121 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 257 بلیت تمام‌بها، 236 بلیت نیم‌بها، 243 بلیت تخفیف‌دار و 385 بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه 8 روز فروش این نمایش 142 میلیون و 350 هزار ریال ثبت شده است.

در نهایت تالار هنر در هفته‌ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:

1- نمایش "سفر به آینده" به کارگردانی محمد عبدی که 32 اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای 2800 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1077 بلیت تمام‌بها، 563 بلیت نیم‌بها، 506 بلیت تخفیف‌دار و 654 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 347  میلیون و 600 هزار تومان فروش داشته است.

2- نمایش "از کجا اومدیم" به کارگردانی محمد عاقبتی که 29 اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای 3006 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1864 بلیت تمام‌بها، 764 بلیت نیم‌بها، 74 بلیت تخفیف‌دار و 304 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 460 میلیون و 300 هزار تومان فروش داشته است.

 

آمار