به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی، در این احکام جداگانه که از سوی بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره صادرشده، سینا آزاد به عنوان دبیر بخش اجرایی، یوسف باپیری به عنوان دبیر بخش مسابقه­ مونولوگ و دکتر روح الله جعفری به عنوان دبیر بخش مسابقه مقالات رادی شناسی این جشنواره منصوب شدند.

بر اساس این گزارش، در متن جداگانه احکام هر یک از دبیران که به امضای بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره رسیده، آمده است:

"فرهیخته­ گرامی

جناب آقای سینا آزاد

نظر به تجربیات ارزنده­ جنابعالی در عرصه­‌های فرهنگی و هنری و کوشش‌های مجدانه‌تان برای اعتلای تئاتر، بدین وسیله جنابعالی به عنوان دبیر اجرایی نخستین دوره ­جشنواره ­ تئاتر اکبر رادی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با توجه به حضور و خدمات ارزش­مندتان در این هنر، در نخستین دوره­ جشنواره ­تئاتر اکبر رادی همه­ تجربیات و تواناییهای خود را به کار گرفته تا شاهد جشنواره‌ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت‌تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم ­بود. برای جناب­عالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

فرهیخته­ گرامی

جناب آقای یوسف باپیری

نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی در عرصه­ هنر تئاتر و نیز کوشش­‌های مجدانه­‌تان برای اعتلای تئاتر، بدین وسیله جنابعالی به عنوان دبیر بخش مسابقه مونولوگ نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی منصوب می­‌شوید.

امید می‌رود با توجه به حضور و خدمات ارزش­مندتان در هنر تئاتر و همچنین ارتباطات مؤثر با گروه­­‌های تئاتری، در نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی همه­  تجربیات و توانایی‌های خود را به کار گرفته تا شاهد جشنواره‌ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت­‌تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم­ بود. برای جناب­عالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

فرهیخته گرامی

جناب آقای دکتر روح الله جعفری

نظر به تجربیات ارزنده جناب‌عالی در حوزه پژوهش‌های تئاتر و هنر و نیز حضور مؤثرتان در رخدادهای علمی، فرهنگی و هنری و کوشش‌های مجدانه‌تان برای اعتلای تئاتر، بدین وسیله جنابعالی به عنوان دبیر بخش مسابقه مقالات رادی شناسی نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با توجه به حضور و خدمات ارزشمندتان در هنر تئاتر، در نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی همه تجربیات و توانایی‌های خود را به کار گرفته تا شاهد جشنواره‌ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت‌تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. برای جنابعالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی در شش بخش مونولوگ، نمایش­‌نامه‌نویسی، نمایش‌نامه‌خوانی، مقالات رادی شناسی، نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی، پلاس: نمایشگاه کاریکاتور با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی به دبیری بهزاد صدیقی از 18 تا 22 دی ماه 1397 در تهران برگزار می‌شود.