محمد لقمانیان خالق عروسک "لقمه" می‌گوید: یکی از کارهای جشنواره تئاتر عروسکی باید این باشد که مردم را متوجه کند که عروسک تنها برای کودکان نیست و می‌تواند بزرگسالان را نیز درگیر کند.