به گزارش هنرآنلاین روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در حال حاضر 5 نمایش را روی صحنه دارد تعداد تماشاگران هر نمایش را به تفکیک اعلام کرده است. سالن اصلی که میزبان نمایش "خسیس" به کارگردانی مریم کاظمی است طی 7 اجرایی که تا 29 تیر ماه داشته 2155 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 349 بلیت تمام‌بها، 409 بلیت نیم بها، 802 بلیت تخفیف‌دار و 595 بلیت میهمان ارائه شده است. این نمایش 489 میلیون و 50 هزار ریال در گیشه دارد. گنجایش سالن اصلی 579 تماشاگر است و بها بلیت تمایش "خسیس" 40 هزار تومان قید شده است.

در سالن قشقایی نمایش "تو مشغول مردنت بودی" به کارگردانی مژگان خالقی با 28 اجرا 1625 تماشاگر داشته است. این سالن که 96 صندلی دارد 462 بلیت تمام‌بها، 418 بلیت نیم بها، 167 بلیت تخفیف‌دار و 578 بلیت میهمان ارائه کرده که گیشه‌اش را به 241 میلیون و 380 هزار ریال رسانده است.

نمایش "پانزده سال آینده" به کارگردانی سعید زارع نیز در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. برای این سالن که 72 صندلی دارد طی 3 اجرایی که تا 29 تیر ماه داشته 19 بلیت تمام‌بها، 19 بلیت تخفیف‌دار، 50 بلیت میهمان ارائه شده که در مجموع 88 تماشاگر را شامل می‌شود . گیشه این نمایش 10 میلیون و 260 هزار ریال ثبت شده است.

دیگر نمایش این سالن با عنوان "خداحافظ باغ آلبالو من" به کارگردانی سارا مخاوات طی 3 اجرایی که داشته 18 بلیت تمام‌بها، 32 بلیت تخفیف‌دار و 51 بلیت میهمان ارائه شده که 101 تماشاگر را شامل می شود. گیشه این نمایش 13 میلیون و 80 هزار ریال ثبت شده است.

اما در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر نمایش "تلاش مذبوحانه" به کارگردانی آناهیتا قرچه تا 29 تیر 10 اجرا داشته و میزبان 295 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 112 بلیت تمام‌بها، 91 بلیت تخفیف‌دار و 92 بلیت میهمان ارائه شده و گیشه آن 25 میلیون و 900 هزار ریال ثبت شده است. پلاتو اجرا برای 26 تماشاگر گنجایش دارد.

تالار هنر که تنها سالن تخصصی تئاتر کودک و نوجوان اداره کل هنرهای نمایشی است نیز از هفته سوم تیرماه پذیرای دو نمایش "شازده کوچولو" و "چارلی و کارخانه شکلات سازی" شده است.

نمایش "شازده کوچولو" به کارگردانی آناهیتا غنی زاده تا 29 تیر ماه میزبان 1072 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 704 بلیت تمام‌بها، 167 بلیت نیم بها، 62 بلیت تخفیف‌دار و 139 بلیت میهمان ارائه شده که گیشه آن را به 152 میلیون و 415 هزار ریال رسانده است.

نمایش "چارلی و کارخانه شکلات سازی" به کارگردانی فریبا دلیری نیز تا این تاریخ میزبان 1363 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 811 بلیت تمام‌بها، 147 بلیت نیم بها، 201 بلیت تخفیف‌دار و 204 بلیت میهمان ارائه شده است. گیشه این نمایش تا 29 تیر ماه مبلغ 190 میلیون و 485 هزار ریال ثبت شده است.

با پایان اجرای عمومی دو نمایشی که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه بوده اند، طی هفته گذشته این تماشاخانه اجرایی نداشته است.