به گزارش هنرآنلاین، مهدی نصیری، رضا آشفته، امید طاهری، سیدجواد روشن و رفیق نصرتی به عنوان عضوهای هیات مدیره و عرفان پهلوانی به عنوان بازرس کانون ملی منتقدان تئا‌تر ایران انتخاب شدند.

دوازدهمین انتخابات هیات مدیره و بازرس کانون ملی منتقدان تئا‌تر ایران سه ­شنبه 26 تیر 1397 شمسی با حضور بیشترین عضوهای این کانون در تالار مشاهیر مجموعه­ تئا‌تر شهر تهران برگزار شد و اعضای این کانون هیات مدیره و بازرس را برای دو سال دیگر انتخاب کردند.

در این نشست مجمع عمومی و انتخابات کانون ملی منتقدان تئاتر ایران که با حضور بیشترین عضوها برگزار شد، پس از رای‌­گیری مهدی نصیری، رضا آشفته، امید طاهری، سیدجواد روشن و رفیق نصرتی به عنوان هیات مدیره و عرفان پهلوانی به عنوان بازرس کانون ملی منتقدان تئا‌تر ایران انتخاب شدند. همچنین سعید محبی و علیجعفری ­فوتمیبه عنوان اعضای علی ­البدل هیئت مدیره و آناهیتا زینی­وند به عنوان بازرس علی­ البدل انتخاب شدند.