به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در حال حاضر 6 نمایش روی صحنه دارد تعداد تماشاگران هر نمایش را طی مدت زمان اجرای آن تا 22 تیر ماه به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش "خسیس" به کارگردانی مریم کاظمی که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است طی 2 اجرایی که در تاریخ های 21 و 22 تیر ماه داشته میزبان 706 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 139 بلیت تمام بها ، 65 بلیت نیم بها ، 327 بلیت تخفیف دار و 175 بلیت میهمان ارائه شده که در گیشه 178 میلیون و 200 هزار ریال برای این نمایش ثبت شده است. گنجایش سالن اصلی 579 تماشاگر است.

نمایش "دیرراهبان" به کارگردانی کیومرث مرادی نیز که 29 اجرا در سالن چهارسو این مجموعه داشته میزبان 2653 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1031 بلیت تمام بها ، 360 بلیت نیم بها ، 529 بلیت تخفیف دار و 733 بلیت میهمان ارائه شده که فروش این نمایش را به 490 میلیون و 260 هزار ریال رسانده است. سالن چهارسو 122 صندلی دارد.

در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش "تئاتر قجری" به کارگردانی داریوش رعیت تا 22 تیر ماه 25 نوبت روی صحنه رفته و میزبان 768 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 184 بلیت تمام بها ، 31 بلیت نیم بها ، 48 بلیت تخفیف دار و 505 بلیت میهمان ارائه شده و مبلغ گیشه آن 71 میلیون و 370 هزار ریال ثبت شده است.

دیگر نمایش این سالن "پلاس پلاس به توان دو" کاری از سینا شفیعی است که طی 25 اجرا 717 تماشاگر داشته است. 169 بلیت تمام بها ، 23 بلیت نیم بها ، 99 بلیت تخفیف دار و 426 بلیت میهمان سهم این نمایش بوده که در گیشه 77 میلیون و 910 هزار ریال را به نامش ثبت کرده است. سالن سایه 72 صندلی دارد.

در سالن قشقایی نیز نمایش "تو مشغول مردنت بودی" به کارگردانی مژگان خالقی طی 23 اجرا میزبان 1308 تماشاگر بوده که شامل 336 بلیت تمام بها ، 376 بلیت نیم بهاه ، 120 بلیت تخفیف دار و 476 بلیت میهمان می شود. گیشه این نمایش به 186 میلیون ریال رسیده است. سالن قشقایی 96 صندلی دارد.

پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر که برای 26 تماشاگر گنجایش دارد این روزها میزبان نمایش "تلاش مذبوهانه .." به کارگردانی آناهیتا قرچه است که طی 4 اجرا 136 تماشاگر آن را دیده اند. برای این نمایش 21 بلیت تمام بها ، 79 بلیت تخفیف دار  و 36 بلیت میهمان ارائه شده و گیشه آن 11 میلیون و 50 هزار ریال ثبت شده است.

دو نمایش کودک و نوجوان و استقبال خانواده ها

تالار هنر که در هفته گذشته به اجرای دو نمایش گرگ سیاه و زشت و بز زنگوله پا ، پایان داد آمار تماشاگران این دو نمایش را به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش "گرگ سیاه و زشت" به کارگردانی ندا نوری در مجموع روزهای خود میزبان 2662 تماشاگر بوده که شامل 707 بلیت تمام بها 889 بلیت نیم بها ، 222 بلیت با تخفیف 20 درصد و 89 بلیت با تخفیف 25 درصد و 107 بلیت با تخفیف 30 درصد می شود. برای این نمایش 648 بلیت میهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ 264 میلیون و 773 هزار ریال برایش ثبت شده است.

نمایش "بز زنگوله پا " به کارگردانی شیرین کاشفی نیز در مدت زمان اجرای خود میزبان 3671 تماشاگر بوده که شامل 1837 بلیت تمام بها ، 972 بلیت نیم بها ، 189 بلیت با تخفیف 25 درصد و 672 بلیت میهمان می شود. گیشه این نمایش 441 میلیون و 900 هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج طی یک هفته با مخاطبان

تماشاخانه سنگلج نیز که دو نمایش روی صحنه دارد آمار تماشاگران هفته گذشته خود را از تاریخ 19 تا 22 تیر ماه اعلام کرده است.

نمایش "عکس خانوادگی " به کارگردانی رضا بهرامی در هفته گذشته میزبان 165 تماشاگر بوده و برایش 13 بلیت تمام بها ، 13 بلیت نیم بها ، 95 بلیت میهمان ارائه شده و 13 میلیون و 450 هزار ریال در گیشه دارد.

نمایش "نیرنگ اورنگ" به کارگردانی مرتضی برزگرزادگان دیگر نمایش این تماشاخانه است که در هفته گذشته میزبان 512 تماشاگر بوده و برایش 2 بلیت تمام بها ، 49 بلیت نیم بها و 133 بلیت تخفیف دار و 328 بلیت میهمان ارائه شده که مبلغ گیشه هفته گذشته اش 35 میلیون و 950 هزار ریال ثبت شده است.