به گزارش هنرآنلاین، نمایش‌های "مرد شده" به کارگردانی آسو بهاری با 1 هزار و 216 مخاطب و "همه‌چیز درباره آقای ف" به کارگردانی آرش عباسی با 3 هزار و 933 مخاطب که از 18 خردادماه در ساعت های 19 و 21 در سالن استاد سمندریان این مجموعه تئاتری آغاز کرده بودند شامگاه جمعه 15 تیرماه به اجرای عمومی خود پایان دادند.

نمایش "مرد شده" به کارگردانی آسو بهاری در 27 اجرای خود پذیرای 1 هزار و 216 مخاطب بود. از این تعداد 382 مخاطب با بلیت‌های 20 و 25 هزارتومانی و 834 مخاطب با بلیت‌های ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 405 مخاطب شامل هنرمندان، اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "مرد شده" طی 27 اجرا مبلغ 33 میلیون و 835 هزار تومان بوده است.

نمایش "همه‌چیز درباره آقای ف" به کارگردانی آرش عباسی نیز در 28 اجرای خود پذیرای 3 هزار و 933 مخاطب بود. از این تعداد  1089 مخاطب با بلیت‌های 20، 25 و 30 هزارتومانی و 2844 مخاطب با بلیت 35 و 40 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 420 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش "همه‌چیز درباره آقای ف" طی 28 اجرا مبلغ 144 میلیون و 940 هزار تومان بوده است.