به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در این جلسه ابتدا هیئت مدیره وارد بحث و گفت‌وگو راجع به انتخاب مدیرعامل خانه تئاتر شد که با توجه به کمبود وقت و طولانی شدن بحث، ادامه این تصمیم به جلسه بعد موکول شد. سپس از اعضاء برای انتخاب سخنگو، علی البدل اول و مسئول امور مالی هیئت مدیره رای گیری به عمل آمد که به ترتیب محمودرضا رحیمی برای سخنگو و مریم کاظمی برای علی البدل اول و مسئول امور مالی حائز اکثریت آراء شدند.

در ادامه، نامه ناظر انتخابات هیئت مدیره قرائت و درباره آن بحث و گفت‌وگو شد. اعضاء هیئت مدیره در این خصوص با درخواست ناظر انتخابات مبنی بر بررسی اسناد، مدارک و آراء انتخابات خانه تئاتر، منوط به حضور بازرس و یک نماینده از اعضاء هیئت مدیره موافقت کردند.

خانه تئاتر

در ادامه جلسه بنا شد طرح به سازی خانه تئاتر با حضور یک نماینده از گروه تهیه کننده در جلسه بعدی طرح و بررسی شود.

اصغر همت نیز در خصوص بیمه تکمیلی امسال و احتمال تغییر بیمه سرویس دهنده توضیحاتی ارائه دادند.