به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های "فهرست مردگان" به کارگردانی رضا ثروتی با 3 هزار و 613 مخاطب، "شلتر" به کارگردانی امین میری با ۳ هزار و 237 مخاطب، "پیانیستولوژی" به کارگردانی محمدحسن نیازی با 1 هزار 644 مخاطب ، "گل" به کارگردانی یاسر خاسب با 945 مخاطب و "زندانی خیابان دوم" به کارگردانی مه لقا باقری با 8 هزار 720 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های "زندانی خیابان دوم"، "شلتر"، "فهرست مردگان"، "پیانیستولوژی"و "گل" که به ترتیب  در ماهای بهمن و  اسفند اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد ناظرزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند به ترتیب 7، 19 و 25 اسفند سال 96  به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش "زندانی خیابان دوم" به کارگردانی مه لقا باقری در 37 اجرای خود پذیرای 8 هزار و 720 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 2630 مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۳۰ هزارتومانی 5592 مخاطب با بلیت‌های 35 و 40 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 494 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش "زندانی خیابان دوم" طی 37 اجرا مبلغ 295 میلیون و 879 هزار تومان بوده است.

نمایش "شلتر" به کارگردانی امین میری نیز در 31 اجرای خود پذیرای ۳ هزار و 237 مخاطب بود. از این تعداد 9 مخاطب با بلیت‌های 15 هزارتومانی و 2882 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 346 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

فروش نمایش "شلتر" طی 31 اجرا مبلغ ۷۲ میلیون و 185 هزار تومان بوده است.

نمایش «فهرست مردگان» به کارگردانی رضا ثروتی نیز در 30 اجرای خود پذیرای 3 هزار 613 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1359 مخاطب با بلیت‌های 15، 20 و 25 هزارتومانی، 1920 مخاطب با بلیت 30، 35 و 40 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 346 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان این اثر نمایشی را دیدند.

فروش نمایش "فهرست مردگان" طی 30 اجرا مبلغ 108 میلیون و 436 هزار تومان بوده است.

نمایش "پیانیستولوژی" به کارگردانی محمد نیازی نیز در 11 اجرای خود پذیرای 1 هزار 644 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 624 مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، 872 مخاطب با بلیت 35 هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد 148 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش "پیانیستولوژی" طی 11 اجرا مبلغ 46 میلیون و 433 هزار تومان بوده است.

نمایش "گل" به کارگردانی یاسر خاسب نیز در 12 اجرای خود پذیرای 945 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 128 مخاطب با بلیت‌های 20 هزارتومانی و 670 مخاطب با بلیت های 25 و 30  هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد 147 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش "گل" طی 12 اجرا مبلغ 21  میلیون و 245 هزار تومان بوده است.