دکتر مسعود دلخواه در کنار سفره هفت‌سین هنرآنلاین آرزو کرد تئاتر تجاری هنر نمایش کشور را راهبری نکند.