داوود فتحعلی بیگی، پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی در کنار سفره هفت سین هنرآنلاین از آرزوی خود در سال 1397 گفت.