به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش "خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان"  به کارگردانی عطاا... کوپال که قرار بود از روز 5 فرودرین‌ماه روی صحنه برود اجرای خود را از روز سوم سال جدید آغاز می‌کند. این در حالی است که نمایش "جعفرخان از فرنگ برگشته" به کارگردانی رحمت امینی که پیشتر قرار بود از 3 فروردین روی صحنه برود با یک روز تاخیر و از روز چهارم سال نو پذیرای تماشاگران در تماشاخانه سنگلج خواهد بود.

نمایش "خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان" به کارگردانی عطاا... کوپال در ساعت 18 و از روز 3 فروردین ماه و نمایش "جعفرخان از فرنگ برگشته" به کارگردانی رحمت امینی در ساعت 19/45 و از روز 4 فروردین برنامه تماشاخانه سنگلج در سال جدید است.