سرویس نمایش هنر آنلاین، نگاه ویژه این شماره به "تئاتر فیزیکال" می‌پردازد، مقاله‌های "تئاتر فیزیکال و شاعرانگی فضایی ژک لکوک"، "متن و ویژگی‌های فیزیکی" و "حرکات موزون و تمرین‌های عملی آن در تئاتر فیزیکال" و گفت‌وگو با "یاسر خاسب" در این زمینه به چاپ رسیده است.

در بخش نقد تئاتر در این شماره می‌توانید نقد نمایش "خسیس" به قلم عبدالرضا فریدزاده، نمایش "اپرای عروسکی خیام" به قلم رضا آشفته، نمایش "بنگاه تئاتر ال" به قلم سعید محبی، نمایش "اعتراف" به قلم شهرام خرازی ها، نمایش "رویای ماه" به قلم نوشین مهران و ابوالقاسم نجاری، نقد نمایش "ناتمام" به قلم مهدی نصیری و نقد نمایشنامه‌ی "پاریس" به قلم استاد امین صغیری را بخوانید.

در گستره‌ی تئاتر جهان این شماره به تئاتر الجزایر اختصاص‌یافته است.

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به گفت‌وگو با دکتر فرهاد مهندس پور، گزارش‌هایی از رویدادهای تئاتری، مقالات آزاد و .... اشاره کرد.

مجله نمایش ویژه‌ی شهریورماه (شماره‌ی 216) به سردبیری نصرالله قادری و مدیرمسئولی مهدی شفیعی در 120 صفحه چاپ و توزیع‌شده است.