به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های "سه خواهر" به کارگردانی محمدحسن معجونی و "یک دقیقه و سیزده ثانیه" به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی در سالن استاد سمندریان و نمایش‌های "نیلوفر و نفت" به کارگردانی امیر دژاکام و "اگه بمیری" به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی مجموعه به اجرای عمومی خود پایان دادند.

نمایش "سه خواهر" در 28 اجرای خود پذیرای 3 هزار و 362 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 438 مخاطب با بلیت‌ 15 هزار تومانی، 340 مخاطب با بلیت‌ 20 و 25 هزار تومانی و 2 هزار و 256 مخاطب با بلیت 30 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 328 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

طبق این آمار، فروش نمایش "سه خواهر" طی 28  اجرا مبلغ 82 میلیون و 380 هزار تومان بوده است.

نمایش "یک دقیقه و سیزده ثانیه" نیز در 30 اجرای خود پذیرای 7 هزار 754 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1 هزار و 301 مخاطب با بلیت‌ 15 و 20 هزار تومانی، 2 هزار و 331 مخاطب با بلیت 25 و 30 هزار تومانی و 3 هزار و 486 مخاطب با بلیت 35 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 412 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان تماشاگر این نمایش شدند.

طبق این آمار، فروش نمایش "یک دقیقه و سیزده ثانیه" طی 30 اجرا مبلغ 208 میلیون 848 هزار تومان بوده است.

نمایش "نیلوفر و نفت" نیز در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در 26 اجرای خود پذیرای 2 هزار و 72 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1هزار و 619 مخاطب با بلیت‌های 15 هزار تومانی، 46 مخاطب با بلیت 20 هزار تومانی و 92 مخاطب با بلیت های 30 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 265 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان تماشاگر این نمایش شدند.

طبق این آمار، فروش نمایش "نیلوفر و نفت" طی 26 اجرا مبلغ 29 میلیون و 580 هزار تومان بوده است.

نمایش «"گه بمیری" به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد هم در 28 اجرای خود پذیرای 5 هزار 449 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 379 مخاطب با بلیت‌ 15 و20 هزار تومانی، 1 هزار و 550 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی، 2 هزار و 998 مخاطب با بلیت 30 و 35 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 376 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

طبق این آمار، فروش نمایش "اگه بمیری" طی 28 اجرا مبلغ 146 میلیون و 833 هزار تومان بوده است.