پرواز همای خواننده و آهنگساز قطعه "بشرکش‌ها" را در پاسخ به بی‌حرمتی‌های ترامپ به ایرانیان منتشر کرد.

به گزارش هنرآنلاین: پرواز همای علاوه بر آهنگسازی و خوانندگی قطعه "بشرکش‌ها"، کارگردانی کلیپ تصویری این قطعه را نیز انجام داده است. آرش عادل‌پور صدابردار و میکس موسیقی، مجتبی کوه‌کن تصویربردار و حسن صرافی تدوین "بشرکش‌ها" را برعهده داشته است.

بخشی از شعر بشرکش ها: 

جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست...

من این سوی جهان غمگین تو آن سوی جهان دلشاد

تو آنجا شادمانی کن من اینجا می زنم فریاد

بشر را گر حقوقی باشد آن را با بشر کشتن کنند آزاد

 خدایا خانه ات آباد خدایا خانه ات آباد

چگونه می تواند داد بستاند کسی که می کند خود در جهان بیداد

 جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست...

 که از حق بشر دم می زنند اما بنا گردیده تاج و تختشان با ظلم و استبداد

 خدایا این بشرکش ها عصا از کور می گیرند

 خدایا کودکان را می کشند و سرزمین مردم بیچاره را با زور می گیرند

 خدایا این بشرکش ها عصا از کور می گیرند

 خدایا کودکان را می کشند و سرزمین مردم بیچاره را با زور می گیرند

 خدظیا این بشر کش ها تو می دانی

 سیاهان را غلام خان ها کردند

و نامردان چه ها با خون سرخ سرخ ها کردند

و آخر در میان سرزمین سرخ ها تندیس آزادی بنا کردند

 به نام صلح ننگ و جنگ و خونریزی به پا کردند

 امان از ظلم و استبداد جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست....