هنرآنلاین: مثل روز روشن بود دولتى که براى توسعه هنر، انواع بلایاى طبیعى و غیر طبیعى را به جان خریده، دو ارکستر ملى و سمفونیک را به یک تقلیل نخواهد داد؛ شاید از منظر تئوریک، معتقدان به تلفیق این دو ارکستر نکات در خورى هم ابراز کنند، اما در سرزمین صاحب موسیقى که برخى همچنان در پى انسداد فضاى آن هستند، امروز چنین تقلیلى رویه ناصوابى‌ست؛ اما در عین حال ذکر چهار نکته الزامى‌ست:

١- از منظر اقبال مردمى و به خصوص پرداخت پول از سوى آنان، موسیقى بعد از سینما پول سازترین هنر در دنیاست؛ این پتانسیل در ایران هم چشمگیر است: گردش میلیاردى موسیقى پاپ و حتى شایعات حضور مافیاى کنسرت (!) در این عرصه، خود موید امکان تحقق استقلال مالى موسیقى در ایران است؛ اگر امروزه موسیقى‌هاى نواحى و فولکور براى ماندگارى، نیازمند حمایت‌هاى مستقیم دولت هستند، سایر گونه‌هاى موسیقى مى‌توانند با جذب اسپانسرهاى توانمند و به ویژه ظهور رده تهیه‌کننده راهى نو در پیش گیرند. این شدنى‌ست، کما اینکه برخى گروه‌هاى موفق موسیقى مان با همین راهکار گلیم خویش را از آب بیرون مى‌کشند.

٢- از کسى پنهان نیست موسیقى ایران آسیب پذیر است، در اندیشه‌اى نمى‌گنجید روزى بر ارکستر ملى و حتى سمفونیک قفل تعطیلى زده شود، اما شد؛ به روزگارى هم دچاریم که همچنان باید بر صحت، سلامت و ضرورت موسیقى قسم‌ها خوریم؛ در چنین اتمسفرى مهم‌ترین رسالت دولت تدبیر این است که بنیان‌هاى استقلال مالى حوزه موسیقى و تقویت نهادسازى در آن شکل بایسته و امید به فردا ها در این عرصه ارتقا یابد.

٣- ایران از هر نظرى دچار فقر باشد از منظر تنوع بانک و موسسات مالى بزرگ ثروتمند است؛ دولت مى‌تواند براى تامین آینده دو ارکستر بزرگش و نیز پدید آمدن ارکسترهاى تازه موسیقى، روى آنها حساب باز کند؛ شنیده‌هاى اخیر در خصوص آغاز به کار ارکستر موسیقى شهردارى تهران، یک انرژى بزرگ است؛ تجربه‌هاى مفیدى با راه‌اندازى ارکسترهاى خصوصى مهرنوازان، پارسیان، مجلسى، فلارمونیک تهران، البرز و... پیش روست هر چند که بسیارى پروژه‌اى و هراز گاهى هستند و باید بسترهایى خلق شود تا اینگونه حرکت‌ها مستمر و همیشگى شوند.

٤- پرسش بزرگ: معترضانى که مى‌گویند به چگونگى اجراى کنسرت‌ها اعتراض دارند و به هیچ وجه مخالف موسیقى نیستند، چرا در زمینه تاسیس ارکسترهاى موسیقى مورد علاقه‌شان همت نمى‌کنند؟!

خدا را شکر از منظر مالى که توان این مهم را دارند؛ به یقین اهالى هنر از چنین رویه‌اى استقبال خواهند کرد.

- این یادداشت امروز پنجم خرداد در روزنامه شرق صفحه ١٤ به چاپ رسیده است.