به گزارش هنرآنلاین، حاصل این همکاری اجرای ۱۰ کنسرت یا اُپرا در طول هر فصل هنری خواهد بود. پس از اجرای موفق علی رهبری در سنت پترزبورگ، مسئولین ارکستر به پیشنهاد گرگیف، دوباره از این رهبر ایرانی برای اجرای برنامه دیگری به فاصله چند روز بعد، دعوت به عمل آوردند و رهبری نیز آن را پذیرفت.

سپس دوباره با پیشنهاد آقای گرگیف علی رهبری، به عنوان رهبر دائم میهمان برگزیده شد. مجموعه مارینسکی حدود ۴۰۰ نوازنده و ۲۰۰ خواننده گروه کر ۳ سالن اُپرا و چند سال کنسرت دارد.