به گزارش هنرآنلاین، مهیار طریحی هر کدام از این سطوح را در ۲۰ جلسه آموزش می‌دهد و در مجموع هنرجویان از ابتدای دی امسال از صد قسمت آموزش این ساز بهره‌مند شده‌اند.  

مجموعه‌ی «خنیاگر» این مجموعه‌ی آموزشی را تابستانِ گذشته ضبط کرده است. «طریحی» شیوه‌ی «معاصر» را برای آموزش این مجموعه‌ درنظر گرفته است. «شیوه‌ سنتورنوازی معاصر» تفاوت‌هایی با دیگر سبک‌های سنتورنوازی دارد؛ همچنین به دلیل اهمیت ویژه‌ی اتود در این سبک، بخشی نیز به آموزش اتود اختصاص پیدا کرده است. در این مجموعه مباحث مربوط به نوازندگی، کوک‌های مورد استفاده در نوازندگی، شیوه‌ی تدریس و تفاوت‌های آن با شیوه‌ی سنتی، آهنگ سازی و کوک‌های مورد استفاده در قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پاساژهای سریع و در هم تنیده و ریتم‌ها و مضراب‌های پیچیده از مشخصه‌های این شیوه‌ی سنتورنوازی است. 

پیش از این مجموعه‌ی خنیاگر آموزش سنتور بر مبنای مکتب استاد پایور را با تدریس استاد سعید ثابت تهیه و تدوین کرده بود؛ اما بنابر نیاز جامعه‌ی موسیقی به کثرت نظرات و شیوه‌ها، خنیاگر را بر آن داشت تا در شیوه‌ی سنتور نوازی معاصر نیز این مجموعه را منتشر کند.