به گزارش هنرآنلاین، کتاب «دایره‌المعارف مصور موسیقی» با ترجمه داریوش دل‌آرا و مدیریت هنری سلمان رئیس‌عبداللهی در ۵۱۲ صفحه گلاسه توسط نشرِ سایان منتشر شد.

کتاب «دایره‌المعارف مصور موسیقی» بار اول سال ۱۳۹۴ منتشر شده بود و حال ۱۵۰ صفحه به مطالب چاپ پیشین آن افزوده شده است. در بخش انتهایی کتاب نیز ژانرهای موسیقی، موسیقیدانان بزرگ، آهنگ‌های پرطرفدار و اطلاعات عمومی موسیقی آمده است.