به گزارش هنرآنلاین، همزمان با معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، این کتاب در سه مجلد و 887 صفحه منتشر شد.

کتاب شهرهای خلاق (شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر) بر اساس مطالعه و پژوهش درباره شهرهای خلاق فرهنگ و هنر تدوین شده و شامل بخش‌های اسناد بالادستی و اسناد بنیادین طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، مبانی نظری شهر خلاق، نمونه‌کاوی در برندهای شهری جهانی، شهر خلاق از دیدگاه صاحبنظران ایرانی، مطالعه عرصه‌های خلاقیت در سرزمین ایران و شاخص شهر خلاق فرهنگ و هنر ایران است که همراه جدول‌ها منتشر شده است.

در اولین دوره طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر 60  شهر کشور معرفی شدند.