گروه موسیقی هنرآنلاین: قاسم رفعتی، خواننده آواز ایرانی که صدای او در ماه رمضان هر سحرگاه بر روی مناجات سحرگهان شنیده می‌شود، در گفت‌وگو باهنرآنلاین درباره این مناجات گفت: مناجات سحرگهان یک قطعه آوازی است که با آهنگسازی حسین صبحدل در سال ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ ساخته شد. زمانی که داشتیم این آهنگ را می‌ساختیم آن‌قدر به نظرمان کامل رسید که احساس کردیم این قطعه نیاز به ساز ندارد.

این خواننده عنوان کرد: حال خوب و خوش به هیچ اثری راه پیدا نمی‌کند، مگر اینکه‌ این حال در درون خود خواننده وجود داشته باشد. من زمانی که این مناجات را خواندم، خلوص داشتم که البته امیدوار هستم این خلوص همچنان در وجود من ماندگار شده باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنگام خواندن این مناجات فکر می‌کردید این اندازه معروف و ماندگار شود، توضیح داد: من روزی که این مناجات را خواندم تنها امیدم خداوند بود و به این فکر می‌کردم که این مناجات را برای مردم بخوانم. غیر از آن به هیچ چیز دیگری فکرنمی‌کردم. 

 رفعتی در پایان درباره نام شاعر مناجات سحرگهان نیز گفت: من زمانی که این مناجات را کنار آقای صبحدل می‌خواندم احساس می‌کردم نام شاعر آن مشخص است ولی هیچ‌وقت موفق نشدم نام شاعرش را پیدا کنم و همچنان دنبال این هستم که بدانم چنین شعری را چه کسی سروده است.