گروه موسیقی هنرآنلاین: علیرضا ایلچی، مدرس و نوازنده تار و سه تار درباره اهمیت تصنیف و موسیقی آوازی ایرانی گفت: کلام و موسیقی آوازی همواره در تاریخ موسیقی جایگاه ویژه‌ای داشته و اساساً خاستگاه موسیقی سازی نیز موسیقی آوازی بوده است.

وی در رابطه با جایگاه تصنیف در موسیقی امروز ایران اظهار داشت: تصنیف‌سازی امروزه بیشتر در دوره گذار قرار دارد. هنرمندان ایرانی سعی در تکامل تصنیف‌سازی دارند و امیدواریم که در آینده به یک شرایط ثابت برسیم. 

ایلچی عنوان کرد: ما باید از موسیقی ایرانی حمایت کنیم و از کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند یاد کنیم. امیدوارم تصنیف مانند گذشته به فرهنگ شنیداری مردم راه پیدا کند و توسط مردم حفظ و خوانده شود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحولات اجتماعی در تصنیف‌سازی یک عامل بسیار مهم است و از آنجایی که در تصنیف سازی تأثیر کلام در موسیقی وجود دارد، این مسئله نقش مهمی خواهد داشت.