به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، اجراهای سی وششمین دوره جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی پخش میشود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا و محدودیتهای حضور مخاطبان در سالنهای اجرای موسیقی و به جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا ، با تصمیم ستاد سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، اجراهای این دوره جشنواره مجازی پخش میشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فضای مجازی را بستر مهمی برای حوزه موسیقی خواند و برگزاری جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی یک نقطه  عطف و تجربه ای در این دوره است. 

برهمین اساس ضبط اجرای گروههای حاضر در جشنواره با رعایت پروتکلهای بهداشتی براساس جدول زمانبندی ‌آغاز شده است و بهزودی از سوی دبیرخانه جشنواره جدول اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر و بسترهای پخش منتشر و معرفی خواهند شد.

سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر در بخش های رقابتی و غیررقابتی ۲۸بهمن تا ۳ اسفندماه برگزار میشود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشستهای پژوهشی برنامههای دیگر این دوره از جشنواره است.