سرویس موسیقی هنرآنلاین: چهارشنبه ۲۸ آبان چهل روز از کوچ همیشگی محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران می‌گذرد و به همین مناسبت همایون شجریان فرزند ارشد او متنی را درباره پدر خود منتشر کرد و در ادامه قطعه‌ای تک‌نوازی در صفحه اینستاگرام قرار داد.

5b6cf1df-5c8e-4579-8661-ef2f986d2103

او نوشت: منزل پدر که می‌رفتم بر حسب عادت و علاقه با سازهایی که درخانه بود کلنجار می‌رفتم و او با همان لبخند مخصوص به خود که انگار می‌گفت؛ هنوز هم پی بازیگوشی هستی بابا، نگاه می‌کرد. اکنون چهل روز گذشته‌ست و پر آوازم شکسته است بابا. اگر اجازه دهی با همان پنجه الکن و مضراب‌های ناتوانم با عاشقانت همراه شوم. بگذار برایت بچگی کنم  شاید برایم لبخند بزنی. به یاد آن روزها که آرام جانم بودی... بزرگان نیز می‌بخشند به احساس.