"نوای آدمیت" به کوشش بنیاد رودکی و با آهنگسازی سهراب کاشف و اجرای ارکستر ملی ایران با هدف قدردانی از کادر درمانی کشور تولید شده است.