به گزارش هنرآنلاین به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده "فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی" که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، توسط دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط بطریق مقتضی سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.

متن ماده واحده "فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی" به شرح ذیل است:

"ماده واحده ­"فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی"

( جلسه 5 مورخ 1399/03/24 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط بطریق مقتضی و در راستای اجرای راهبرد ملی 4  ذیل راهبرد کلان 9 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند 2 شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه 748 مورخ 1393/03/27) سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین نماید."                                                                  

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور"